Жалба

Жалба (ако сте свидетели на насилие над животно)

Всеки от нас иска да живее в цивилизована, правова държава. Подаване на сигнал/жалба до съответната институция е най-малкото, което можем да направим ако станем свидетели на жестоко, несправедливо отношение към живо същество. Нека бъдем активни граждани, които не са безучастни към света около тях.

Писането на сигнал/жалба не е трудна задача и не е необходимо да имате юридическо образование за да се справите. Все пак за да бъде оформен добре и взет под внимание, документът трябва да отговаря на основните правила, свързани с официалната кореспонденция. Ще се опитаме да ви улесним с някой насоки и готова бланка, която можете да изтеглите от ТУК.

1. основание за сигнала: опитайте да намерите юридическо основание т.е. някакъв аргумент в български закон или наредба, който третира вашия сигнал.
2. компетентна институция: много важно е да определите до кого точно трябва да изпратите сигнала. Това отново го пише в закона, който третира вашия случай. Институцията, която може да ви свърши работа, т.е. отговаря по вашия случай – тя е водещата ви инстанция и от нея можете да търсите отговорност за липса на отговор.
3. копия: ако считате, че има и други институции, които са свързани със сигнала, но не са пряко ангажирани с контрола, а по-скоро в името на статистиката искате да ги уведомите какво се случва, включете ги като копия във вашия сигнал под водещата институция, до която изпращате.
4. получател на сигнала: обикновено това е лицето, което представлява институцията – кмет, генерален директор, министър, който ще разпредели до съответното звено за проверка.

Стилистика:

1.не се поддавайте на емоциите, нека текста бъде делови, аргументиран, стегнат и не по-дълъг от една страница
2.пишете с цифри, дати, адреси, телефони за връзка, бройки, по възможност доказателства под формата на снимки, записи, свидетели.