Категория: Закон

Наредба 24 0

Наредба 24

Наредба № 24 от 28.12.2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на НВМС и Министерството на вътрешните работи

ЗВМД 0

ЗВМД

Закон за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) В сила от 02.05.2006г

Наредба 4 0

Наредба 4

Наредба 4НАРЕДБА № 4 ОТ 6 МАРТ 2009 Г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕТА 

Наредба 39 0

Наредба 39

Наредба 39 НАРЕДБА № 39 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ, СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Наредба 41 0

Наредба 41

Наредба 41 НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ